باربری Archives - برف که میباره
  • دسته‌بندی نشده

    باربری شهریار آریو بار

    آیا همه ی باربری ها توان صدور بارنامه دولتی همراه بیمه را دارند؟ تنها شرکت هایی که دارای مجوز رسمی اتحادیه هستند قادر به صادر کردن بیمه نامه رسمی معتبر هستند باربری شهریار که از ناوگان های قدیمی حمل و نقل است بجز داشتن مجوز رسمی اتحادیه عضو رسمی اتحادیه تاکسیرانی شهریار می باشد و با کد مجوزی 301 قادر به صدور بارنامه و بیمه باربری است . بیشتر بدانید : همه ی باربری های دارای مجوز در اتحادیه قادر به صدور بیمه نیستند لطفا با توجه به صلاحیت باربری اقدام به همکاری با باربری شهریار را انجام دهید . سازمان بیمه فقط با تعداد از باربری هایی کار می…